VI Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Antonówka” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

VI Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Antonówka”

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w VI Międzywojewódzkim Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych „ANTONÓWKA”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Konkurs adresowany jest do grup teatralnych działających w Szkołach Podstawowych lub Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie Polski, skupiające uczniów szkół podstawowych, liczące nie więcej niż 20 osób. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego o tematyce zgodnej z celami i warunkami określonymi w załączonym Regulaminie.  

Zgłoszenia wraz z oświadczeniami i pięciominutowym filmem zawierającym fragment spektaklu przygotowanego na potrzeby Konkursu należy dostarczyć do OT KOWR w Bydgoszczy korespondencyjnie lub osobiście do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 z dopiskiem na kopercie: Konkurs – VI Międzywojewódzki Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Antonówka”. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się do dnia 30 kwietnia 2019 r. drogą e-mailową. Natomiast finał i wyłonienie Laureatów Konkursu będzie miało miejsce 22 maja br. w Tucholskim Ośrodku Kultury przy Plac Zamkowy 8 w Tucholi.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w załączonym Regulaminie lub w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Bydgoszczy.

Informacje z regionów