Uroczyste pasowanie na pierwszaka - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uroczyste pasowanie na pierwszaka

Uroczyste pasowanie na ucznia pierwszej klasy odbyło się 12 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 25 im. H.Ch Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie. W wydarzeniu wziął udział Dariusz Wasiela, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie.

W sali gimnastycznej szkoły rodzice 160 najmłodszych uczniów z dumą patrzyli jak ich pociechy ślubują na sztandar szkoły. Przed aktem ślubowania pierwszoklasiści zaprezentowali swój program artystyczny, który przygotowali w pierwszym miesiącu nauki. Z zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni rodzice uczniów, wychowawcy oraz nauczyciele i uczniowie szkoły. Zaproszenie przyjął również Dariusz Wasiela, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, który pogratulował pierwszakom z okazji tak ważnego święta. Ponadto przekazał on na ręce wychowawczyń klas pamiątkowe dyplomy, a pierwszakom soki i przetwory mleczne od polskich producentów. Podczas spotkania Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie poinformował nauczycieli oraz rodziców o zasadach realizacji „Programu dla szkół”, propagującego zdrowy tryb odżywiania wśród dzieci w wieku szkolnym. Warto odnotować, że szkoła ta jest stałym partnerem wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez OT KOWR oraz współorganizatorem imprezy ogólnopolskiej   „Jem owoce piję mleko – w życiu zajdę daleko”,  wpisanej przez KE do katalogu Dobrych praktyk.

Informacje z regionów