Uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w przysiółku Budziszowice - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej w przysiółku Budziszowice

27 października 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie przeprowadzonej inwestycji w gminie Czarnocin. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach Jacek Toś.

Przeprowadzone przedsięwzięcie obejmowało m.in. budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Malżyce, na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Budziszowice. Inwestycję zrealizowała Gmina Czarnocin ze środków rządowych – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, środków samorządowych oraz środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, dofinansował inwestycję kwotą 600 227,76 zł, co stanowi 60% kosztów inwestycji objętej bezzwrotną pomocą finansową.

OT Kielce

Informacje z regionów