Trzecie posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Trzecie posiedzenie Rady Społecznej w Kielcach

W dniu 8 grudnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach.

Dyrektor OT KOWR w Kielcach poinformował uczestników spotkania o bieżących działaniach KOWR w zakresie rynków rolnych oraz omówiono zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej nabywanej z Zasobu WRSP jaki i tej nabywanej na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W trakcie obrad omówiono również możliwości rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawę struktury gospodarstw rolnych w wyniku scalenia gospodarstw.

W toku prac Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wnioski Dyrektora OT KOWR w Kielcach w sprawie przeznaczenia nieruchomości Zasobu WRSP do dzierżawy.

OT Kielce

Informacje z regionów