Troska o rozwój Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Troska o rozwój Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

W siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach, w dniu 27 sierpnia br., odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Gośćmi Jacka Tosia, Dyrektora Oddziału Terenowego byli: Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Tomasz Hałatkiewicz, Dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Celem spotkania było omówienie zadań i kierunków rozwoju Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych tj.: zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, na terenie woj. świętokrzyskiego, pozostaje ponad 100 ha gruntów objętych trwałym zarządem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Oddział Terenowy KOWR w Kielcach proceduje przekazanie kolejnych nieruchomości gruntowych na cele realizacji projektów: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz „Budowa ośrodka edukacji przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice, gm. Kije”.

OT Kielce

Informacje z regionów