„Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka

W dniu 5 września br. przedstawiciele OT KOWR Lublin uczestniczyli w Święcie Plonów gminy Wólka podczas którego odbył się konkurs „Tradycyjne Smaki”.

Podczas Święta Plonów gminy Wólka  przeprowadzony został konkurs pn.  „Tradycyjne Smaki”

w którym udział wzięli przedstawiciele poszczególnych sołectw z terenu gminy Wólka oraz panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Głównym celem konkursu było promowanie ekologicznych,  wytwarzanych przez mieszkańców bądź też lokalnych wytwórców regionalnych produktów żywnościowych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

„Tradycyjne Smaki” to swoiste kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej województwa lubelskiego. Istotą tego przedsięwzięcia było pokazanie ogromnego potencjału, jaki drzemie w kuchni tradycyjnej, a także promowanie polskiej dobrej żywności.

Nagrody Laureatom konkursu wręczyli: Marek Wojciechowski - Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie oraz Edwin Gortat - Wójt Gminy Wólka.

Podczas wydarzenia przeprowadzony został również blok edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w którym poruszone zostały problemy związane z wymieraniem pszczół.

OT Lublin

Informacje z regionów