Terminal przeładunkowy dla towarów rolno-spożywczych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Terminal przeładunkowy dla towarów rolno-spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 28 lipca 2020 r. utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. Jest to pierwszy krok do realizacji innowacyjnego projektu mającego na celu budowę pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Budowa terminala umożliwi przeładunek intermodalnych jednostek transportowych, jednocześnie będzie to obiekt poprawiający skomunikowanie polskich portów morskich z lokalizacjami w głębi lądu oraz usprawniający i ułatwiający obrót towarami rolno-spożywczymi.

Terminal wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu: poprawę logistyki, skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/przeładunek oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzez pełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia. 

W dniu 13 stycznia 2021 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce wizyta Ministra Łukasza Schreibera – Szefa Komitetu stałego Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Część wizyty z udziałem Posłów i przedstawicieli administracji rządowej poświęcona była omówieniu projektu budowy Terminala Intermodalnego w Emilianowie. Podkreślono, iż budowa Terminala jest kluczową inwestycją i ma być silnikiem regionu. Zaznaczono, że port przeładunkowy jest bardzo ważny nie tylko dla regionu, ale zwłaszcza dla portów trójmiejskich, szczególnie dla Portu Morskiego Gdynia. Jest szansą dla rozwoju w regionie i ma przyczynić się do usprawnienia pracy lokalnych firm.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że koordynacja działań w odniesieniu do tak dużego projektu stanowi wyzwanie, któremu udaje się sprostać, a niezbędne prace przygotowawcze przebiegają sprawnie. Powiedział, że to przedsięwzięcie jest niezbędne dla województwa kujawsko-pomorskiego, ale też niezmiernie ważne z punktu widzenia funkcjonowania portu w Gdyni. Podkreślił też, że jest wiele ciekawych projektów i pomysłów, które będzie można zrealizować w porcie w Gdyni właśnie dzięki temu terminalowi.

Terminal w Emilianowie zajmujący w planach powierzchnię 5 hektarów ma pełnić rolę tzw. portu suchego i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. Do takiego terminala docierałyby kontenery np. drogą kołową i byłyby dalej dystrybuowane np. koleją do portu morskiego. Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy, na jej realizację potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Terminal będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów,
w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych.

 

Informacje z regionów