Termin konkursu „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” przedłużony - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Termin konkursu „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” przedłużony

Oddział Terenowy w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego, do udziału w konkursie „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Prace konkursowe można przesyłać do 31 lipca 2020 r.

Konkurs obejmuje dwie kategorie :

1.        Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI” (praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np.: rysunku, komiksu, plakatu itp.).

2.        Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie (film promocyjny/spot reklamowy powinien być wykonana w dowolnej technice filmowej, nieprzekraczający 60 sekund i dostarczona na nośniku optycznym płyta CD, DVD).

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci/młodzieży nawyków zakupowych poprzez świadomy wybór polskich produktów rolnych i żywnościowych pochodzących od lokalnych producentów i rolników.

Prace konkursowe można przesyłać do 31 lipca 2020 r. (liczy się data nadania u operatora pocztowego lub innego przewoźnika) na adres:

KOWR OT w Poznaniu

ul. Fredry 12

61-701 Poznań

z dopiskiem: konkurs „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI.

W zakresie wszelkich pytań, uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu należy kontaktować się z:

1)        Kinga Konicka kinga.konicka@kowr.gov.pl tel. 61 85 60 731 / 61 85 60 650

2)        Magdalena Seidler magdalena.seidler@kowr.gov.pl tel. 668 134 533

3)        Adrian Ratajczyk adrian.ratajczyk@kowr.gov.pl tel. 608 527 426.

OT w Poznaniu

Informacje z regionów