Szkolenie OZE w Rzeszowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Szkolenie OZE w Rzeszowie

OT KOWR w Rzeszowie gościł prelegentów i uczestników szkolenia „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”. Odbyło się ono 9 kwietnia 2019 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Dyrektor OT KOWR Rzeszów Jerzy Borcz, jako gospodarz wydarzenia dokonał oficjalnego otwarcia. Następnie eksperci od Odnawialnych Źródeł Energii dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w korzystaniu z różnych instalacji OZE z ponad 120 osobami, które pojawiły się na szkoleniu. Oprócz zainteresowanych rolników, uczestniczyła także duża grupa studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiujących na Wydziale Rolnictwa na kierunku Odnawialne Źródła Energii, którzy są szczególnie zainteresowani prezentowanym tematem.

Szerokie spektrum zagadnień przybliżane między innymi przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Banku Ochrony Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Stowarzyszenia Małych Elektrowni Wodnych, czy Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki POLAND PV spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, a wysoki poziom dyskusji pokazał potrzebę organizowania tego typu działań z większą częstotliwością.

Szkolenie stanowiło element ogólnopolskiego cyklu szkoleń na temat OZE, wpisując się w potrzebę uświadamiania na temat alternatywnych form pozyskiwania energii – w szczególności w rolnictwie.

Informacje z regionów