Szkolenie dla piekarzy i cukierników w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Szkolenie dla piekarzy i cukierników w Olsztynie

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie oraz Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zorganizowały w Olsztynie szkolenie dla piekarzy i cukierników z Warmii i Mazur pn. „Krajowe i unijne systemy jakości żywności oraz jakość handlowa wyrobów piekarskich i ciastkarskich w zakresie znakowania”.

Każdy Polak spożywa rocznie niewiele ponad 40 kg pieczywa, tj. dwa i pół razy mniej niż w latach 80. ubiegłego wieku, często poszukuje wypieków przygotowanych z surowców ekologicznych lub przyrządzonych według tradycyjnych receptur. Pomocą w poszukiwaniach służą unijne i krajowe systemy jakości żywności.

OT KOWR w Olsztynie wraz z WIJHARS w Olsztynie zorganizowały szkolenie dla producentów wyrobów piekarniczych i cukierniczych z woj. warmińsko-mazurskiego, podczas którego obecni na szkoleniu piekarze i cukiernicy uzyskali cenną wiedzę na temat sposobów prawidłowego znakowania wyrobów oraz możliwości wsparcia promocji, jakich KOWR udziela uczestnikom uznanych systemów jakości żywności. Dariusz Wasiela, Zastępca Dyrektora OT w Olsztynie zachęcał uczestników do rejestrowania swoich produktów w systemach jakości żywności, gdyż tylko 3 produkty piekarnicze posiadają w woj. warmińsko-mazurskim znak „Jakość Tradycja”, a 5 produktów z tego regionu jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wojewody: Jarosław Babalski – pełnomocnik wojewody ds. administracji zespolonej i administracji niezespolonej oraz Marcin Domian – doradca wojewody warmińsko-mazurskiego.

Informacje z regionów