Świąteczne warsztaty wędliniarskie i garmażeryjne w Hubie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Świąteczne warsztaty wędliniarskie i garmażeryjne w Hubie

W dniach 13-14 grudnia br. odbyły się Świąteczne warsztaty wędliniarskie oraz garmażeryjne zorganizowane w Hubie (powiat nowotarski). Za organizację odpowiedzialne były: Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Koło Gospodyń Wiejskich w Hubie oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, reprezentowany przez Janinę Burzyńską Dyrektor OT.

Warsztaty poprowadzone przez zawodowego mistrza masarskiego, przeznaczone były dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Zebrane uczestniczki mogły dowiedzieć się m.in.: jak dokonywać rozbioru oraz podziału tuszy, jak klasować mięso czy jakie możliwości przerobu daje tusza wieprzowa. Warsztaty te były bardzo dobrą okazją do promocji polskiej wieprzowiny oraz baraniny. Zebrani mieli okazję do obserwowania oraz czynnego uczestnictwa w całym procesie produkcyjnym wyrobów wędliniarskich. Efektem warsztatów były przygotowane do degustacji wyroby.

OT Kraków

Informacje z regionów