Stragany oPolskie otwarte - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Stragany oPolskie otwarte

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów i stale rosnącej świadomości konsumenckiej, związanej z promowaniem polskich produktów OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu wyszedł z inicjatywą stworzenia „Straganów oPolskich” – miejsca wymiany informacji o Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak również promocji polskiej żywności.

W dniu 29 stycznia br. miało miejsce uroczyste otwarcie „Straganów oPolskich”, którego dokonał Krzysztof Polak Dyrektor OT KOWR w Opolu. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli goście na czele z Anną Zalewską Poseł do PE, Katarzyną Czocharą Poseł do Sejmu RP, Violettą Porowską Poseł do Sejmu RP, Teresą Barańską Wicewojewodą opolskim i Maciejem Wujcem Z-cą Prezydenta Miasta Opola.

Obecność zaproszonych gości potwierdziła zasadność stworzenia miejsca będącego wyrazem współczesnego patriotyzmu konsumenckiego, przejawiającego się w promocji polskiej żywności i wymiernego wsparcia dla lokalnych producentów. Stworzenie w centrum miasta „Straganów oPolskich” jest również odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów i poszukują produktów wysokiej jakości, wytwarzanych zgodnie ze specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji. W miejscu tym dostępne będą znakomite produkty Wystawców Polska smakuje a będą to m.in. kozie i krowie sery, miody, przetwory, oleje; soki owocowe i inne opolskie specjały. Miejsce to jest  również punktem informacyjnym w którym każdy beneficjent ma możliwość uzyskać informację dotyczącą bieżących lub planowanych przetargów prowadzonych na nieruchomości rolne znajdujące się na terenie województwa opolskiego.

Bogata oferta przedsięwzięcia,  ma szansę sprawić, iż miejsce to stanie się jednym z najchętniej odwiedzanych punktów na mapie Opola, czego sobie jak i wszystkim zainteresowanym życzą wszyscy pracownicy opolskiego KOWR.

 

OT Opole

Informacje z regionów