Spotkanie z rolnikami z Orzesza i okolic - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z rolnikami z Orzesza i okolic

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie dnia 24 stycznia br. zorganizował spotkanie dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Odbyło się ono w Orzeszu, w powiecie mikołowskim.

W trakcie spotkania zostały przybliżone istotne zagadnienia i tematy z zakresu bezpiecznej pracy
i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, jak również obowiązujące wymogi sanitarne, ochrony środowiska i inne prawne uregulowania dotyczące producentów rolnych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Sekcji Informacji i Promocji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Mikołowie, którzy przedstawili działalność KOWR. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób. 

Informacje z regionów