Spotkanie z rolnikami w Pieniężnie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z rolnikami w Pieniężnie

Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie uczestniczył 29 czerwca 2022 r. w przedżniwnym spotkaniu z rolnikami zorganizowanym przez spółkę ELEWARR.

Podsumowanie działalności Oddziału ELEWARR w Malborku oraz plany na najbliższą kampanię żniwną były tematem wydarzenia, które odbyło się na terenie elewatora w Pieniężnie i zgromadziło liczne grono producentów rolnych z terenu powiatów elbląskiego, braniewskiego i lidzbarskiego.

W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści ziemi warmińsko-mazurskiej Leonard Krasulski oraz Zbigniew Babalski, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Zarząd spółki ELEWARR, władze samorządowe oraz dyrektorzy instytucji obsługi rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor OT w Olsztynie Grzegorz Kierozalski. Spotkanie było doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z rolnikami i wymiany spostrzeżeń.

Olsztyński oddział KOWR zorganizował podczas wydarzenia stoisko informacyjne, gdzie uczestnicy mogli uzyskać informacje o realizowanych przez KOWR działaniach.

OT Olsztyn

Informacje z regionów