Spotkanie z Krajową Administracją Skarbową - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z Krajową Administracją Skarbową

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach 28 maja br. Jacek Toś, Dyrektor OT w Kielcach gościł funkcjonariuszy Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach.

Spotkanie miało na celu wymianę informacji dotyczących realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez obie instytucje. Tematem przewodnim, omawianym przez uczestników, były kwestie związane z monitorowaniem i nadzorem nad produkcją i zbyciem surowca tytoniowego oraz wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonych kontroli. Obie strony, zarówno KOWR jak i KAS, podkreśliły wolę zacieśnienia współpracy oraz wyraziły zadowolenie z dotychczasowego współdziałania.

OT w Kielcach

Informacje z regionów