Spotkanie w ramach projektu AgroRES Investing in Renewable Energies for Agriculture. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie w ramach projektu AgroRES Investing in Renewable Energies for Agriculture.

W dniach 14 – 15 czerwca 2022 r., w stolicy Włoch - Rzymie odbyło się V Międzynarodowe Spotkanie Interreg Europa AgroRES w ramach projektu AgroRES Investing in Renewable Energies for Agriculture. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie Kamila Grzywaczewska.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy regionami w zakresie kreowania i opracowywania metod oraz środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym oraz na obszarach wiejskich. Projekt wpiera działania których celem jest szukanie rozwiązań dla potrzeb energetycznych w sposób zrównoważony, opłacalny i społecznie odpowiedzialny. W ramach projektu nastąpiła wymiana doświadczeń, przedstawiono nowatorskie rozwiązania i wskazano na potrzebę budowy potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego.

Interesariusze wzięli udział w wykładach z zakresu zarządzania usługami energetycznymi, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także w zakresie odnawialnych źródeł energii. Spotkanie obejmowało także udział w ENEA - Włoskiej Narodowej Agencji Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego, gdzie uczestnikom przedstawiono termodynamiczną elektrownię słoneczną oraz solarną instalacją chłodzącą.

Podczas spotkania prezentacje w ramach projektu przedstawili:
- prof. Fabio Attorre - Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Rzymie,
- Mario Ciarla - Prezes Arsial - Lazio Regionalnej Agencji Rozwoju i Innowacji Rolnictwa,
- Enrica Onorati - Radny ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Promocji Kultury Spożywczej i Równości Szans,
- przedstawiciel AGENEX - Agencji Energetycznej Estremadury,
- przedstawiciele Województwa Lubelskiego,
- przedstawiciel Rady Hrabstwa Devon, Rady Regionalna Karelii Północnej, Agencji Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, ARSIAL - Regionalnej Agencji Rozwoju i Innowacji Rolnictwa Lacjum, Instytutu Technologicznego w Sligo, Zgromadzenia Regionu Północnego i Zachodniego.

 

Informacje z regionów