Spotkanie przedstawicieli szkół specjalnych województwa warmińsko-mazurskiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie przedstawicieli szkół specjalnych województwa warmińsko-mazurskiego

„Nasze zdrowie w naszych rękach” to jedno z haseł, które stało się myślą przewodnią e-spotkania przedstawicieli szkół specjalnych wdrażających projekt Szkoła Promująca Zdrowie w dniu 11 marca 2021 r.

Celem spotkania było przybliżenie koncepcji SzPZ, zasad jej tworzenia, rozwoju oraz odrębności w stosunku do tradycyjnych programów edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych. Moderatorem spotkania była Dorota Anuszkiewicz – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Koncepcję szkoły specjalnej promującej zdrowie, jej definicję, model, zasady tworzenia, standardów oraz narzędzi do ewaluacji działań w ramach czterech standardów przedstawili koordynatorzy projektu z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymonowie.

Dorota Lewkowicz – Wejer Dyrektor OREW w Olsztynie i Karolina Topolewska Dyrektor OREW w Działdowie podzieliły się swoimi doświadczeniami oraz przedstawiły korzyści płynące z realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie, przez co zainspirowały inne placówki do wzięcia udziału w projekcie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie reprezentowała Joanna Lewarowska - przedstawiciel KOWR w Kapitule powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dokonującej oceny działań szkół i placówek w celu przyznania im Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Spotkanie zostało zainicjowane ukazaniem się  podręcznika dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia pt. „Szkoła specjalna promujące zdrowie”. Pozycja opracowana przez profesor dr hab. Barbarę Woynarowską, dr hab. Magdalenę Woynarowską-Sołdan  oraz dr n. hum. Dorotę Danielewicz.

OT Olsztyn

Informacje z regionów