Spotkanie poświęcone Platformie Żywnościowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie poświęcone Platformie Żywnościowej

23 czerwca br. w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu odbyło się spotkanie dotyczące powstania platformy żywnościowej na Opolszczyźnie. Udział w nim wzięli przedstawiciele największych podmiotów skupowych w województwie. Celem spotkania była bezpośrednia wymiana opinii dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A. Pierwszy autoryzowany magazyn w naszym województwie już przystąpił do projektu – jest to magazyn w Kietrzu – docelowo planowane jest stworzenie do dziesięciu magazynów – podkreślił  Krzysztof Polak – Dyrektor OT KOWR  w Opolu.

Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z projektem, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na dalszy rozwój prac w kierunku profesjonalnego działania giełdy rolnej, której powstanie ma pomóc rolnikom w korzystnej sprzedaży plonów, zwłaszcza pszenicy, żyta i rzepaku.

OT w Opolu

Informacje z regionów