Spotkanie KOWR z Klastra Podkarpackie Smaki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie KOWR z Klastra Podkarpackie Smaki

W dniu 21 marca br., w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" odbyło się spotkanie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie reprezentowanego przez Dyrektora Jerzego Borcza z Zarządem Stowarzyszenia oraz przedstawicielami Klastra Podkarpackie Smaki.

Posiedzenie przedstawicieli Klastra Podkarpackie Smaki miało za zadanie wypracowanie wspólnych obszarów współpracy i wskazanie możliwych wspólnych działań zbieżnych z celami działania KOWR i Stowarzyszenia.

Klaster Podkarpackie Smaki działa nieprzerwanie od 2013 roku i w chwili obecnej skupia 56 producentów i przetwórców żywności wysokiej jakości z terenu Podkarpacia, a jego głównym celem jest podnoszenie świadomości konsumenckiej i uwrażliwienie na walory zdrowotne i smakowe podkarpackiej żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej opartej o dwa podstawowe kryteria: jakość i tradycję.

Podczas spotkania wypracowane zostały wstępne ramy dla pogłębionej współpracy oraz określone możliwe działania, w których udział może wziąć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

OT KOWR Rzeszów

Informacje z regionów