Spotkanie KGW w Posiadałach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie KGW w Posiadałach

OT KOWR w Warszawie wziął udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Urząd Gminy w Cegłowie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie odbyło się 26 marca br. w miejscowości Posiadały.

Pracownik OT KOWR, Andrzej Kołodziejczyk, omówił zasady rejestracji Wystawców na stronie internetowej „Polska Smakuje” i w praktyczny sposób, krok po kroku zaprezentował proces rejestracji. Wystawcami uprawnionymi do bezpłatnej promocji swoich produktów na tej stronie mogą być zarówno producenci wytwarzający żywność w ramach określonych systemów jakości żywności, uznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub oznaczający swoje produkty określonymi oznaczeniami, jak i rolnicy prowadzący: sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, czy też sprzedaż marginalną, ograniczoną i lokalną. W dalszej części wystąpienia przedstawiciel KOWR poinformował obecne na spotkaniu gospodynie o zasadach konkursu kulinarnego ogłoszonego przez KOWR, w którym mogą brać udział koła gospodyń wiejskich i zachęcił do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa.

Próbkę możliwości kulinarnych panie pokazały już podczas tego spotkania, na którym został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs kulinarny „na najbardziej zakręconą potrawę regionalną”. Na konkurs przygotowano 11 regionalnych potraw. Pracownik OT KOWR wziął udział w pracach komisji oceniającej przygotowane dania. Trzy panie, których potrawy zdobyły największą liczbę punktów otrzymały nagrody ufundowane przez KOWR w postaci gadżetów z logo „Polska Smakuje”, a pozostałe uczestniczki - nagrody pocieszenia, którymi były słoiczki z konfiturą z borówki wysokiej.

Informacje z regionów