Spotkanie Kapituły Szkół Promujących Zdrowie w OT Olsztyn - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie Kapituły Szkół Promujących Zdrowie w OT Olsztyn

19 września 2022r. w OT KOWR w Olsztynie odbyło się spotkanie Kapituły Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Dyrektora OT KOWR Olsztyn Jacek Pawlik, który podkreślił istotność działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tj. „Programu dla szkół”, oraz oznakowania żywności informacją PRODUKT POLSKI, która ma wpływ na zwiększenie świadomości konsumenckiej i promocji patriotyzmu konsumenckiego.

Kapituła oceniała działania szkół i placówek ubiegających się o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Promująca Zdrowie. W tym roku o Certyfikat ubiega się 15 placówek oświatowych, a 5 placówek złożyło Akt Przynależności do Grupy Szkół i Przedszkoli ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty SZPZ. W skład Kapituły powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Nadając Certyfikat, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty upowszechnia ciekawe inicjatywy, popularyzuje atrakcyjne i skuteczne metody wychowawcze, zwiększając prestiż szkoły lub placówki w środowisku.

OT Olsztyn

Informacje z regionów