Spotkanie Kapituły Szkół Promujących Zdrowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie Kapituły Szkół Promujących Zdrowie

21 września 2020 r. w OT KOWR w Olsztynie odbyło się spotkanie Kapituły, która oceniała działania szkół i placówek ubiegających się o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Promująca Zdrowie.

W skład Kapituły powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Nadając Certyfikat, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty upowszechnia ciekawe inicjatywy, popularyzuje atrakcyjne i skuteczne metody wychowawcze, zwiększając prestiż szkoły lub placówki w środowisku. Celami i zadaniami szkół promujących zdrowie są m.in. stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju, uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia, rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska oraz tworzenie nawyków prozdrowotnych.

Informacje z regionów