Spotkanie informacyjne – Platforma Żywnościowa 2020 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie informacyjne – Platforma Żywnościowa 2020

23 września 2020 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone uczestnictwu w Systemie Magazynów Autoryzowanych połączonych z możliwością sprzedaży zboża.

Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad funkcjonowania Platformy Żywnościowej oraz warunki organizacyjno-technicznych dla magazynów autoryzowanych. W roli prelegenta  i specjalisty wystąpił Pan Grzegorz Muszyński Dyrektor Biura Rynku Rolnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Uczestnikami spotkania byli rolnicy i przedsiębiorcy z Warmii i Mazur oraz Podlasia. Gości przywitał Pan Jacek Pawlik Z-ca Dyrektora KOWR OT w Olsztynie.  OT KOWR w Białymstoku reprezentował Pan Henryk Dębowski Z-ca Dyrektora.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (w skrócie RTRS) został uruchomiony na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Stanowi on wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku towarami rolnymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez Giełdę i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację Giełdy.  W związku z uruchomieniem 1 marca 2020 r. w formie pilotażu, Platformy Żywnościowej na polskim rynku, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprosił do udziału nowych uczestników Systemów Magazynów Autoryzowanych (SMA).  

Informacje z regionów