Spotkanie dotyczące rozwoju miasta i gminy Łagów w woj. świętokrzyskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie dotyczące rozwoju miasta i gminy Łagów w woj. świętokrzyskim

W dniu 24 maja br. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach odbyło się spotkanie Dyrektora OT KOWR w Kielcach –Jacka Toś z Z-cą Burmistrza Miasta i Gminy Łagów –Zbigniewem Meduckim

Spotkanie dotyczyło możliwości rozwojowych miasta Łagów w związku z planowaną budową obwodnicy Łagowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie obrębu Łagów nieruchomości o powierzchni ponad 115 ha. Są to nieruchomości zarówno rolne jak i nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym oraz usługowo-przemysłowym. Dzięki właściwemu skomunikowaniu miasta oraz zagospodarowaniu nieruchomości ZWRSP może nastąpić rozwój miasta i gminy Łagów a także poprawa warunków życia mieszkańców gminy.

OT Kielce

Informacje z regionów