„Spotkania z Gospodynią” w Lubajnach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Spotkania z Gospodynią” w Lubajnach

W dniu 3 lipca br. w Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach odbyło się kolejne wydarzenie skierowane dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach projektu Fundacji Polska Gospodyni - „Spotkanie z Gospodynią”. Wydarzenie zrealizowano przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

"Spotkanie z Gospodynią" to wydarzenie dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, działanie na rzecz aktywizacji kobiet, promocja zdrowia i aktywnego trybu życia. Podczas spotkania miało miejsce szereg wykładów o tematyce prozdrowotnej m. in. na temat konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych, prawidłowego stosowania suplementów diety i witamin oraz terapii problemów fizjologicznych.

Podczas wydarzenia każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Alina Kuźmina z Fundacji Polska Gospodyni w module tematycznym "Gospodyni działa", przybliżyła przedstawicielkom kół możliwości aktywizacji własnej społeczności, w jaki sposób pozyskiwać fundusze, w tym fundusze europejskie oraz zachęcała do brania udziału w konkursach i projektach, służącym ważnym celom społecznym.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość spróbowania potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Przedstawiciel Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie przybliżył zebranym zakres wykonywanych zadań przez KOWR. Następnie przeprowadzono  konkurs wiedzy o działaniach i mechanizmach realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na stoisku uczestnicy mogli uzyskać informacje dotyczące Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa oraz pozostałych mechanizmach realizowanych przez KOWR w tym o certyfikowanej żywności oraz o stronie Polska smakuje’’.

OT Olsztyn

Informacje z regionów