Seminarium naukowe w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Seminarium naukowe w Olsztynie

4 listopada 2022 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM odbyło się seminarium naukowe pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku – uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych Warmii i Mazur”.

Seminarium poświęcone zostało omówieniu wyników badań projektów badawczych realizowanych we współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wśród zaproszonych gości obecny był Grzegorz Kierozalski – Dyrektor KOWR OT w Olsztynie.

 

W ramach współpracy zrealizowano projekty badawcze:

1.    „Perspektywa prorozwojowej adaptacji gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem założeń Zielonego Ładu”, którego celem było określenie warunków rozwoju gospodarstw rolnych regionu Warmii i Mazur w kontekście Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

2.  „Reforma nowej WPR po 2023 roku - a uwarunkowania rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne Skarbu Państwa”. Celem projektu było wskazanie czynników warunkujących wykorzystanie instytucji dzierżawy w rozwoju gospodarstw dzierżawiących nieruchomości rolne, zarówno Skarbu Państwa oraz opierających się o dzierżawy międzysąsiedzkie w kontekście założeń Nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Wyniki badań mogą stanowić wsparcie realizacji zadań wynikających m.in. z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w woj. warmińsko-mazurskim.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał wsparcie KOWR w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację projektów badawczych.

Informacje z regionów