Seminarium „By cieszyć się zdrowiem…” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Seminarium „By cieszyć się zdrowiem…”

W dniach 4-6 czerwca br. odbyło się seminarium „By cieszyć się zdrowiem…” organizowane przez Fundację Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie. Projekt został zrealizowany dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez KOWR na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Spotkanie dla mieszkańców terenów wiejskich z obszarów popegeerowskich z powiatów lidzbarskiego i bartoszyckiego miało ogromne znaczenie po długotrwałym okresie stosowania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zainicjowane przez Fundację seminarium stało się niezwykłą okazją do spotkania się i omówienia tematów związanych ze zdrowiem. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na pytania jak dbać i troszczyć się o zdrowie własne oraz domowników i innych osób przebywających w obrębie gospodarstwa rolnego. Wiodącym tematem było szkolenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zainteresowanie seminarzystów szerokim wykorzystaniem ziół dostępnych w obrębie domostwa i okolic do celów leczniczych, kosmetycznych oraz żywieniowych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formie trzydniowego seminarium wzbogacone o prelekcje specjalistów w zakresie BHP, ratownictwa medycznego, farmaceutyki, kosmetologii, dietetyki i ziołolecznictwa przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Uczestnicy otrzymali zasób wiedzy, który pozwoli na podjęcie właściwych działań, mających na celu udzielenie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu oraz w pełni wykorzystać zioła mające właściwości lecznicze i wspomagające zdrowie i jakość życia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie reprezentował Jacek Pawlik, Z-ca Dyrektora, który przybliżył uczestnikom cele kampanii edukacyjno-informacyjnej „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”, akcji „Solidarni z rolnikami”. Zachęcał do spożywania zdrowej polskiej żywności wyprodukowanej na bazie naszych surowców i od lokalnych producentów. Przybliżył znaczenie żywności  certyfikowanej i oznakowanej, których walory zdrowotne i smakowe są niezwykle cenione. Po wspólnym poczęstunku, na którym królowały polskie potrawy z regionalnych przepisów wykonanych na bazie produktów od lokalnych producentów żywności, uczestnicy otrzymali z rąk Z-cy Dyrektora książkę „Zioła na talerzu” z 75 przepisami na potrawy i dodatki z wykorzystaniem ziół.

 

OT Olsztyn

Informacje z regionów