Rolniczy Handel Detaliczny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rolniczy Handel Detaliczny

W dniu 13 sierpnia 2019 r. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach na temat ,,Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”.

Szkolenie było przeznaczone dla rolników produkujących zgodnie z ustawą o rolniczym handlu detalicznym, dla producentów w zakresie małej ograniczonej działalności lokalnej oraz dla producentów produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instruktarz cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno rolników jak i producentów. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Instytut Biotechnologii i Przemysłu Rolno - Spożywczego oraz Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi.

Kurs z ramienia OT Łódź prowadził z-ca dyrektora Marek Sarwa oraz Kierownik Krzysztof Multan, którzy omówili zagadnienia dotyczące  promocji i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych.

Informacje z regionów