Rolnicy kupują ziemię online - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Rolnicy kupują ziemię online

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy, w dniu 5 czerwca br., odbył się pierwszy z przetargów online na zakup gruntów rolnych.

Rolnicy przekonują się do nowej formy przeprowadzania przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości rolnych przez KOWR. Dla bezpieczeństwa uczestników licytacji oraz umożliwienia udziału w licytacji bez konieczności osobistego stawienia się w siedzibie KOWR, przetargi odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnej aplikacji, za pomocą kamerek internetowych, zarówno komisja, jak i licytujący utrzymują stały kontakt umożliwiający przeprowadzenie licytacji.

Zachęcamy do śledzenia harmonogramów na sprzedaż nieruchomości z Zasobów Własności Rolnych  Skarbu Państwa.

OT w Bydgoszczy

Informacje z regionów