Razem dla Kujaw i Pomorza - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Razem dla Kujaw i Pomorza

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy uczestniczy w spotkaniach powiatowych pod nazwą „Razem dla Kujaw i Pomorza” organizowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Inauguracyjne spotkanie dla rolników i mieszkańców wsi odbyło się 24 stycznia br. w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w rolnictwie. Biorą w nich udział instytucje rolnicze takie jak: ARMiR, KOWR, KPODR, Wojewódzki i Powiatowy Lekarz Weterynarii, PIORiN i WIJHARS.

Podczas spotkań omawiane są następujące zagadnienia:

  • działania rządu w obszarze rolnictwa na najbliższy rok,
  • zadania regionalnych oddziałów instytucji i agend odpowiedzialnych za wsparcie i rozwój rolnictwa,
  • działania Zespołu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rolnictwa,
  • pytania i problemy rolników oraz mieszkańców wsi.

Dyrektorzy Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy podczas spotkań prezentują i omawiają działania realizowane przez KOWR. Rolnicy mają możliwość indywidualnych rozmów z pracownikami OT KOWR, z których chętnie korzystają.

Informacje z regionów