„Przyjazna energia w domu i zagrodzie” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Przyjazna energia w domu i zagrodzie”

Po raz VIII pod takim hasłem odbyły się jesienny Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie. Tegoroczna edycja odbyła się 6 października 2019 r. Przybyłych gości powitała Wiesława Nowaka Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a uroczystego otwarcia targów dokonała Marlena Maląg Prezes Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Wielkopolski.

Swoją ofertę podczas targów przedstawiły firmy zajmujące się Odnawialnymi Źródłami Energii. Na tegorocznych targach przedstawiono również maszyny rolnicze oraz wyposażenie stanowisk inwentarskich.

Na wspólnym stoisku instytucje: Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej pracownicy udzielali informacji, którymi zajmują się w instytucjach. Państwowa Straż Pożarna z Pleszewa informowała przybyłych zwiedzających o ogólnopolskiej Kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu po raz trzeci w roku 2019 na targach w Marszewie organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przygotował, strefę Polska smakuje, na której znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich oraz wystawcy z Kampanii Polska smakuje:

W strefie Polska smakuje, udział wzięli:

  • KGW Nabyszyce,
  • KGW Czarne Piątkowo,
  • KGW Winna Góra,
  • KGW Zwola,
  • KGW Będziechów
  • Farma Seronada,
  • Pasiek Trzy Sady Jarosław Kołb,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Wrześni,
  • Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych

Informacje z regionów