Przekazanie broszur „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przekazanie broszur „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

W dniu 14 kwietnia br. przedstawiciele OT KOWR Rzeszów przekazali Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, broszury „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” oraz drobne gadżety, które będą stanowić nagrody w wojewódzkim konkursie kulinarnym dla uczniów szkół specjalnych.

Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie klas gastronomicznych siedmiu podkarpackich szkół specjalnych. Po przejściu pierwszego etapu, który będzie preselekcją w szkole macierzystej, pary uczniów zostaną zaproszone do SOSW w Grębowie na finał, podczas którego przygotowane zostaną zgłoszone potrawy konkursowe. Tematyka to tradycyjne potrawy podkarpackiej kuchni z wyłączeniem deserów. Nad całością prac pieczę, będzie sprawowała komisja konkursowa złożona z ekspertów (nauczycieli) oraz lokalnych kucharzy, którzy ocenią pod względem smakowym, artystycznym i historycznym przygotowane potrawy.

SOSW w Grębowie istnieje od 1970  roku. Dzieje tej placówki opiekuńczo wychowawczej są nierozerwalnie związane z pałacem i obiektami doń należącymi. Szkoła posiada w budynku pałacu internat. Wychowankowie szkoły to zarówno uczniowie młodsi (szkoła podstawowa), jak również wychowankowie, który uczą się m.in. zawodu kucharza.

Rozmowy z Dyrekcją Ośrodka były owocne i z pewnością OT KOWR w Rzeszowie będzie aktywnie współpracował przy działaniach zbieżnych z misją KOWR.

OT Rzeszów

Informacje z regionów