Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich w Biłgoraju - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich w Biłgoraju

W dniu 25.06.2022 r. na placu przy kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju odbył się Przegląd Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Gaudium et Spes, której celem jest szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja i promocja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich w dziedzinie rękodzieła artystycznego oraz receptur tradycyjnych potraw a także promocja aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej. Spotkanie było też okazją do pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i doskonalenia umiejętności twórczych.

Podczas wydarzenia odbyły się liczne koncerty, kiermasze produktów lokalnych i rękodzieła.

Pracownicy Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem Oddziału Terenowego w Lublinie Sekcji Zamiejscowej w Zamościu prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach oraz możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

OT Lublin

Informacje z regionów