„Produkt Polski” podczas Olimpiady wiedzy w Cegłowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Produkt Polski” podczas Olimpiady wiedzy w Cegłowie

10 marca 2020 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie odbyła się kolejna edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

Głównym organizatorem olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach. Wzięło w niej udział ponad 30 pań z terenu gminy Cegłów. Uczestniczki musiały odpowiedzieć na 30 pytań zawartych w teście, które obejmowały różne zagadnienia związane m.in. z rolnictwem, gospodarstwem domowym, przetwórstwem, pozyskiwaniem środków unijnych.

W przewie olimpiady przedstawiciel Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie – Andrzej Kołodziejczyk omówił zasady i zalety stosowania oznaczenia „Produkt polski”. W swoim wystąpieniu wspomniał również o tym, jak ważny dla wsparcia polskich producentów jest patriotyzm konsumencki i wybieranie w sklepach przez konsumentów w pierwszej kolejności polskich produktów. Wzrostowi świadomości wśród konsumentów ma służyć ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i KOWR pod hasłem „Kupuj świadomie – Produkt Polski”. Pracownik KOWR wspomniał również o stronie internetowej „Polska smakuje”, na której klienci mogą znaleźć polskie produkty wytwarzane w ramach systemów jakości i oznaczeń uznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje z regionów