Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

Seminarium pt. "Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym" odbyło się 12 marca 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Przetwórstwo lokalne, jakość handlowa artykułów żywnościowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności przy jej produkcji i wprowadzaniu do obrotu to główne tematy seminarium, w którym uczestniczyli producenci rolni z województwa warmińsko-mazurskiego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dariusz Wasiela – Zastępca Dyrektora OT, który przekazał uczestnikom bieżące informacje o działaniach realizowanych przez KOWR, mających na celu promocję polskich produktów żywnościowych w ramach opracowanej przez MRiRW „Strategii Promocji Żywności”, której główną ideą jest promowanie polskiej żywności pod wspólną marką „Polska smakuje”.

Informacje z regionów