Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

W dniu 16 czerwca br. w Pokrzydowie odbyło się spotkanie rolników ekologicznych Ekołan oraz rolników prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny. Podczas wydarzenia pracownicy OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy przedstawili potencjalnym beneficjentom sposób i możliwość zaciągnięcia pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 „Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją rośliną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.” Pożyczkę mogą zaciągnąć rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Aby uzyskać pożyczkę należy złożyć wniosek o udzielenie pożyczki do OT KOWR, posiadać zdolność kredytową, wnieść stosowne zabezpieczenie oraz dokonać wpłaty opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki. Więcej informacji można znaleźć na www.kowr.gov.pl

OT Bydgoszcz

Informacje z regionów