Powiatowe Forum Rolnicze w województwie podlaskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Powiatowe Forum Rolnicze w województwie podlaskim

Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele środowisk rolniczych oraz organizacji społeczno-zawodowych działających w sektorze rolnictwa mogli wziąć udział w powiatowym forum rolniczym. Na terenie województwa podlaskiego odbyło się z 14 takich spotkań. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Podczas każdego forum poruszono tematy:
- Płatności obszarowe – zasady wypełniania e-Wniosku – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zasady korzystania z usług doradczych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
- strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2030 – Prace Zespołu Wojewódzkiego – Podlaski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Rolnictwa          i Rozwoju Wsi,
- zadania i wyzwania KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
- bioasekuracja – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
- ubezpieczenia w rolnictwie – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Głównym celem tych spotkań była dyskusja na temat strategii zrównoważonego rozwoju wsi, zebranie wniosków oraz przedstawienie spostrzeżeń z każdego powiatu. Wszelkie zebrane wnioski i uwagi po analizie wpiszą się w strategię woj. podlaskiego, a następnie w Strategię Krajową.
Fora rolnicze to doskonała okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją w rolnictwie jak i szansa do rozmów i wymiany opinii pomiędzy zainteresowanymi, a przedstawicielami instytucji. 
Organizatorami forum byli: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

Informacje z regionów