Posiedzenie Rady Społecznej w KOWR Kielce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej w KOWR Kielce

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej (II kadencji), która jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR, a skupia przedstawicieli izby rolniczej i organizacji rolniczych działających na rzecz rolników lub rolnictwa na terenie województwa świętokrzyskiego. Rada Społeczna działająca przy OT KOWR w Kielcach liczy 13 członków.

Jacek Toś, Dyrektor OT KOWR w Kielcach, dokonał uroczystego otwarcia posiedzenia, podczas którego przedstawił regulamin Rad Społecznych oraz zarządzenie o powołaniu Rad działających przy Oddziałach KOWR, a także omówił zadania i zasady działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Jako że było to pierwsze posiedzenie Rady Społecznej II kadencji, podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego rady, którym został Artur Konarski delegowany przez Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, zaś wiceprzewodniczącą została Anita Koniusz, reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Podczas trwania zebrania członkowie Rady zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Omówiono tematy związane z problematyką rozwoju rynków rolnych. Rada zaopiniowała także wnioski Dyrektora Oddziału dotyczące sposobu rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP.

OT Kielce

Informacje z regionów