Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Rzeszowie. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Rzeszowie.

Po raz trzeci w tym roku, spotkali się przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem, którzy zasiadają w Radzie Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Rzeszowie. W dniu 23 września 2019 r. w siedzibie Oddziału, członkowie Rady dyskutowali na tematy związane z funkcjonowaniem KOWR. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektorzy Oddziału Terenowego oraz pracownicy KOWR realizujący zadania w terenie.

Podczas spotkania przedstawiono informację dotyczącą aktualnego stanu rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Członkowie Rady zostali zaznajomieni także z nowymi programami realizowanymi przez KOWR w ramach PROW, oraz związanymi z promocją polskiej żywności, w tym także z zasadami stosowania oznaczenia „Produkt polski”.

Informacje z regionów