Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Olsztynie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Olsztynie

13 września br. odbyło się III posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Posiedzenie otworzył Jacek Pawlik – Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, który przedstawił harmonogram spotkania Rady Społecznej.

Podczas spotkania wydano opinię w zakresie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tj. powyżej 34,575 ha. Ponadto omówiono zamiar przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni równej i większej od 2ha, oraz innych nieruchomości Zasobu WRSP, na których sprzedaż wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w zakresie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych zabudowanych większych niż trzykrotność średniej powierzchni gospodarstwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacje z regionów