Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Krakowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR w Krakowie

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej (drugiej kadencji). Po otwarciu spotkania Janina Burzyńska – Dyrektor OT KOWR w Krakowie przedstawiła zadania realizowane przez OT KOWR w Krakowie.

Rada Społeczna jako gremium doradcze i opiniujące dla Dyrektora OT KOWR Kraków, skupia przedstawicieli izb, organizacji, stowarzyszeń i związków rolniczych działających na terenie województwa małopolskiego.
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Społecznej. Przewodniczącym został  Zbigniew Orzechowski reprezentujący Polski Związek Zawodowy Rolnictwa „Wyzwolenie”, a wiceprzewodniczącym został  Wacław Drożdż reprezentujący Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Po przedstawieniu spraw organizacyjnych, regulaminowych oraz wyborach nastąpiło opiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ożywiona wielowątkowa dyskusja, zapowiedź niezwykle korzystnej i owocnej współpracy dla obu instytucji.

OT Kraków

 

Informacje z regionów