Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR Kraków - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej przy OT KOWR Kraków

W dniu 24 marca br. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej.

Rada Społeczna jako gremium doradcze i opiniujące dla Dyrektora OT KOWR w Krakowie, skupia przedstawicieli izb, organizacji, stowarzyszeń i związków rolniczych działających na terenie województwa małopolskiego.

Powitaniem gości spotkanie zaingurowała Janina Burzyńska – Dyrektor OT KOWR w Krakowie, która również przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału. Podczas  posiedzenia miało miejsce  uroczyste podziękowanie za ubiegłą kadencję byłemu przewodniczącemu Rady Społecznej Ryszardowi Czaickiemu – prezesowi Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Markowi Boligłowie – członkowi Małopolskiej Izby Rolniczej.  W czasie obrad Rady Społecznej omówione zostały sprawy organizacyjne, regulaminowe oraz bieżące po których nastąpiła ożywiona, wielowątkowa dyskusja - zapowiedź niezwykle korzystnej i owocnej współpracy dla obu instytucji.

OT Kraków

Informacje z regionów