Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Rzeszowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Rzeszowie

W dniu 25 marca br. odbyło się czwarte posiedzenie drugiej kadencji Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie Jerzy Borcz zapoznał uczestników z działalnością KOWR w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz rozwoju rynków rolnych.

Zgromadzonym na spotkaniu uczestnikom przedstawione zostały dane dotyczące przeznaczenia do dzierżawy  i sprzedaży nieruchomości rolnych zabudowanych oraz niezabudowanych. W trakcie posiedzenia przekazane zostały również informacje na temat „Afrykańskiego pomoru świń” występującego w województwie podkarpackim i o działaniach podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby.

OT Rzeszów

Informacje z regionów