Posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w OT KOWR w Łodzi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w OT KOWR w Łodzi

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Łodzi odbyło się siódme posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), dotyczące ustalenia doboru odmian do doświadczeń na rok bieżący dla odmian ozimych.

Zgodnie z programem spotkania omówiono także aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń dla roślin ozimych w województwie łódzkim oraz krajowym a także przedstawiono rekomendację odmian dla Polski.

Łódzki Zespół Porejestrowy Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023) został powołany w dniu 12 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi a nominacje podpisane zostały przez Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

W skład Łódzkiego Zespołu PDO wchodzą 32 osoby, są to przedstawiciele hodowców, producentów, instytucji związanych z nasiennictwem, przedstawiciele jednostek samorządowych i administracji państwowej oraz instytucji pracujących dla rolnictwa województwa łódzkiego. Przewodniczącym Zespołu w kadencji 2019-2023 został ponownie wybrany dr inż. Przemysław Majchrowski – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, a zastępcami zostali: dr inż. Zygmunt Nita – Członek Zarządu Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. i dr inż. Krzysztof Jan Nowak – Prezes Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu.

Członkiem Łódzkiego Zespołu PDO jest także Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Łodzi Janusz Ciesielski, który na posiedzeniu przedstawił informację o działaniach KOWR na rynkach krajowych.

OT Łódź

Informacje z regionów