Porozumienie o współpracy podpisane - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Porozumienie o współpracy podpisane

W dniu 18 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie podpisał z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego porozumienie o współpracy w zakresie popularyzacji wiedzy o rolnictwie, Wspólnej Polityki Rolnej i struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Na mocy porozumienia KOWR OT w Szczecinie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zobowiązali się ponadto do uczestnictwa we wspólnie organizowanych seminariach, konferencjach
i wystawach oraz udzielania konsultacji w zakresie wiedzy specjalistycznej.

Od 1 stycznia br. ZSCKR w Szczecinie Zdrojach został objęty nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym czasie KOWR OT w Szczecinie uczestniczył w organizowanym przez placówkę „Jesiennym kiermaszu  ogrodniczym” z kolei szkoła wystawiła swoje stoisko w trakcie organizowanego przez KOWR „Sobotniego Bazarku na Bronowickiej”.

Porozumienie o współpracy ze strony KOWR OT w Szczecinie podpisała p.o. Dyrektora Agnieszka Śpiewak, natomiast w imieniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego -  Dyrektor Jolanta Kawszyn.

OT Szczecin

Informacje z regionów