Polski Ład dla Polskiej Wsi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Polski Ład dla Polskiej Wsi

W dniu 24 listopada br. Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie Jerzy Borcz wziął czynny udział w konferencji online pt. „Polski ład dla rolnictwa – propozycje zmian dla polskiej wsi”, zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Celem konferencji online pt. „Polski ład dla rolnictwa – propozycje zmian dla polskiej wsi”,  było przybliżenie najważniejszych tematów związanych ze zmianami w rolnictwie w ramach programu rządowego Polski Ład. Na temat podstawowych założeń dotyczących Polskiego Ładu wypowiedzieli się podkarpaccy posłowie – członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa – Teresa Pamuła, Kazimierz Gołojuch i Fryderyk Kapinos, którzy wskazali ogólne założenia najważniejszych elementów wsparcia i odbudowy polskiego rolnictwa w tym trudnym czasie.

W dalszej części Konferencji wystąpili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Rzeszowie, którzy omówili planowane zmiany dotyczące dopłat dla małych i średnich rolników. Renata Kondrat – Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przybliżyła temat Wsparcia walki z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej.

Ekspert BNP Paribas do spraw agro Krzysztof Ludwikowski omówił ofertę bankową jaka została przygotowana dla rolników, analizując narzędzia, które zostały przygotowane dla rolników w ramach usług bankowych, jako specjalny dodatek ułatwiający pracę, w tak wymagającym i narażonym na różnorakie zagrożenia sektorze.

Dyrektor OT Jerzy Borcz wystąpił z tematem: „Wsparcie na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym.” Jak podkreślił: „Rola KOWR we wsparciu małych i średnich gospodarstw, jako element Polskiego Ładu dla rolnictwa jest znamienna i wielowątkowa, a przy tym ciąży na nas duża odpowiedzialność.

Dla naświetlenia działań wskazane i omówione zostały takie  obszary, jak rola małych i średnich gospodarstw w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju, utworzenie Polskiego Holdingu Spożywczego, trwające już zaawansowane prace nad systemem Paszportyzacji polskiej żywności, utworzenie ogólnodostępnej bazy danych nieruchomości rolnych do rozdysponowanie poprzez dzierżawę lub sprzedaż, a także wsparcie związane z formami finansowej pomocy w ramach Afrykańskiego Pomoru Świń, pożyczek, gwarancji spłaty kredytów, czy pomocy w ramach restrukturyzacji gospodarstw.

OT KOWR Rzeszów

Informacje z regionów