„Platforma Żywnościowa - Sellfood” w Lublinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Platforma Żywnościowa - Sellfood” w Lublinie

10 października br. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu „Platforma Żywnościowa - Sellfood”.

Projekt „Platforma Żywnościowa” dotyczy uruchomienia w Polsce giełdowego rynku rolnego dla podstawowych towarów rolno-spożywczych, w tym pszenicy zwyczajnej już w 2020 roku.

Wdrożenie projektu koordynuje  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa natomiast zasadniczą część związaną z organizacją obrotu giełdowego wdrażają podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  GPW S.A w Warszawie tj. Towarowa Giełda Energii S.A (TGE S.A.) i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT S.A.).

Jednym z głównych elementów niezbędnym dla uruchomienia nowej formy handlu jest  stworzenie systemu magazynów autoryzowanych.
W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób reprezentujących firmy, które swoją działalność w zakresie obrotu zbożem prowadzą na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Spotkanie otworzył Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie Kazimierz Choma. Prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych – Panowie Jacek Ostas i Waldemar Sochaczewski.

Informacje z regionów