Piknik z PRODUKTEM POLSKIM w Orzeszkowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM w Orzeszkowie

Dnia 06.08.2022r w ramach konkursu „Bitwa Regionów” odbył się ostatni z zaplanowanych w woj.podlaskim Piknik z PRODUKTEM POLSKIM, powiat hajnowskim w miejscowość Orzeszkowo.

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy Hajnówka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestników pikniku powitali: Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Senator Jacek Bogucki, który odczytał list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, oraz Zastępca Dyrektora OT KOWR w Białymstoku Henryk Dębowski.

Do konkursu przystąpiło sześć Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu hajnowskiego. Zaprezentowały one dania regionalne, które oceniła komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący - Andrzej Łukaszewicz, Wiceprzewodniczący - Z-ca Dyrektora OT KOWR w Białymstoku Henryk Dębowski oraz Członkowie Komisji Ewa Dudkowska i Adam Pasierbiewicz.

Lista laureatów:

I miejsce za "Babkę Hopkę" otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Narwi,

II miejsce za "Zawijaniec dubicki - kartoflak" – Koło Gospodyń Wiejskich Dubiczanki z Dubicz Cerkiewnych,

III miejsce za "Bystraki czyli kotlety z Żółciaka Siarkowego z Puszczy Białowieskiej" -  Koło Gospodyń Wiejskich TeraMiśki z Bud.

Zwycięskie KGW otrzymały nagrody pieniężne w postaci czeków ufundowanych przez KOWR w wysokości: 1000 zł za zajęcie I miejsca, 800 zł za zajęcie II miejsca i 500 zł za zajęcie III miejsca. Nagrody oraz podziękowania wszystkim kołom za udział w konkursie wręczyli Senator Jacek Bogucki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz Zastępca Dyrektora OT KOWR w Białymstoku Henryk Dębowski.

OT Białystok

Informacje z regionów