Piknik ekologiczny „Eko-Kraszczady” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Piknik ekologiczny „Eko-Kraszczady”

W dniu 19 czerwca br. w gminie Gorzków odbyło się wydarzenie „Piknik ekologiczny EKO KRASZCZADY”. Organizatorem Pikniku była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego.

Podczas wydarzenia zorganizowane zostały konkursy kulinarne adresowane do Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Gorzków. Dania konkursowe przygotowane były w oparciu o najlepsze lokalne produkty. Piknik ekologiczny „Eko-Kraszczady”  miał na celu kultywowanie tradycji, pokazanie różnorodności lokalnych potraw, a także promocję polskiej, tradycyjnej, lokalnej żywności. Organizatorzy Pikniku skupili się również na  podniesieniu świadomości ekologicznej i zmotywowaniu do  podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego przybyłych na wydarzenie gości. Wydarzenie uzyskało patronat Teresy Hałas, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczącej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informacje o bieżących działaniach KOWR oraz zaopatrzyć się
w biuletyny i broszury.

OT Lublin

Informacje z regionów