Pierwszy przetarg online w Krakowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Pierwszy przetarg online w Krakowie

Mając na uwadze bezpieczeństwo rolników w czasie trwającej pandemii COVID-19, OT KOWR w Krakowie zorganizował pierwszy przetarg za pomocą elektronicznych środków komunikacji, umożliwiających bezpieczny kontakt licytujących oraz komisji przetargowej.

Inauguracyjny przetarg online odbył się 16 lipca 2020 r. Dzięki zastosowaniu specjalnej aplikacji oraz sprzętu audiowizualnego, kupujący mieli możliwość bezpiecznego uczestnictwa w licytacji bez konieczności osobistego stawienia się w Oddziale.

Zważając na sytuację epidemiczną w kraju, OT KOWR w Krakowie planuje kolejne tego typu przetargi.  

OT w Krakowie

Informacje z regionów